Luvanvaraisena ammattina taksiliikenteen harjoittaminen on monen viranomaisen mielenkiinnon kohteena. Viime syksynä viranomaiset tekivät useampia valvontaiskuja eri puolilla Suomea. Marraskuussa käytiin Lounais-Suomessa ja Helsingissä. Joulukuussa oli Tampereen vuoro. Mitä sitten valvontaiskuista jäi käteen? Valvonnat eri puolilla Suomea antoivat hyvin samansuuntaisen kuvan taksiliikenteen puutteista. Karkeasti ottaen kaikilla…