Verohallinto on linjannut, että työnantaja voi antaa työntekijälle verovapaasti työtä varten kasvomaskeja, kun ne ehkäisevät yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä. Verohallinto katsoo, että tällaiset työnantajan antamat suojavälineet voidaan verotuksessa rinnastaa työnantajan järjestämään ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. 

Verovapauden kannalta ei ole merkitystä sillä, käyttääkö työntekijä suojavälineitä myös muuna aikana, kuten esimerkiksi kodin ja työpaikan välisellä matkalla. Työnantaja ei voi kuitenkaan antaa kasvomaskeja työntekijän perheenjäsenten käyttöön verovapaasti.

Yrittäjän osalta tilanne on vaikeaselkoinen, jos yrityksessä ei työskentele muita henkilöitä eikä näin ollen voida puhua samalla tapaa työnantajan järjestämästä verovapaasta työterveyshuollosta. Yrittäjän työterveyshuollon verovähennysoikeus on perinteisesti riippunut siitä, kuuluuko työterveydenhuolto Kelan korvauksen piiriin. Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon kuuluu sinänsä myös ennaltaehkäisevät työterveystoimet. Lähtökohtaisesti verovähennys työterveyshuollon perusteella siis edellyttäisi, että kasvomaskien hankkimisesta tulisi saada Kelalta korvausta. Tällä hetkellä epidemiatilanne on kuitenkin sellainen, että kasvomaskit ovat välttämättömiä esimerkiksi asiakkaita kohdatessa. Siksi yrittäjälle kasvomaskien hankintakulut tulee katsoa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sijasta elinkeinotulon hankkimisesta aiheutuneeksi menoksi.