Ulkomaantyöskentelyn ei katsota keskeytyvän, jos Suomessa oleskelu aiheutuu pakottavasta, työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta ja odottamattomasta syystä. Syillä on merkitystä, koska pahimmassa tapauksessa niiden puuttuminen johtaa siihen, että verovapaaksi luultu ulkomaan työskentelystä maksettu palkka katsotaankin Suomessa veronalaiseksi. Verohallinto on antanut Koronavirus-epidemian johdosta kansainvälistä verotusta koskevan kannanoton.

Verotuskäytännössä pakottavana syynä on pidetty muun muassaomaa, perheenjäsenen tai lähisukulaisen odottamatonta vakavaa sairastumista sekä sotatilaa, poliittisia levottomuuksia, ydinvoimalaonnettomuutta ja sairausepidemiaa ulkomaantyöskentelyn kohdemaassa. 

Verohallinnon kannanoton mukaan, jos Ulkoministeriö on matkustustiedotteessaan korona-viruksen vuoksi kehottanut välttämään matkustamista tietylle alueelle sairausepidemian vuoksi, kyseessä on pakottava syy tämän matkustustiedotteen voimassaoloaikana.  Ulkomailla työskentelevien kannattaa siis lukea matkustustiedote tarkoin myös verotuksensa takia. 

Lisäksi kannanotossa otetaan huomioon lentoliikenteen keskeytyminen. Jos työntekijä joutuu jäämään Suomeen siksi, että lentoliikenne Suomen/Euroopan ja Kiinan välillä on tilapäisesti keskeytetty, Suomessa oleskelupäivien mahdollista ylittymistä pidetään pakottavana syynä siihen saakka, kunnes lentoliikenne Kiinaan alkaa uudelleen. Lentoliikenteen keskeytymistilanteessa pakottava syy voi koskea muitakin alueita kuin matkustustiedotteessa mainittuja paikkakuntia.