By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Avainsana: blogi

Yhteismetsän verotus

Yhteismetsä on useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen yhteismetsän osakkaidensa hyväksi. Yhteismetsän osakkaita ovat kiinteistöjen omistajat. Yhdessä he muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Yhteismetsää koskevat erilaiset verosäädökset kuin itse suoraan omistettua metsää.   Osakkaaksi yhteismetsään voi tulla eri tavoin. Voit esimerkiksi…

Vakuutuskorvauksen vaikutus luovutusvoittoon

Verovapaa vakuutuskorvaus ei estä vähentämästä rakentamiskustannuksia luovutusvoitonverotuksessa, kun vakuutuskorvaus on kokonaisuudessaan käytetty tuhoutuneen rakennuksen rakentamiseen. Tällaiseen johtopäätökseen tuli KHO kesäkuussa antamassaan ratkaisussa KHO 2022:84.  Tapauksessa A:n omistamalla kiinteistöllä hankintahetkellä ollut rakennus oli tuhoutunut tulipalossa. A oli saanut tuhoutuneesta rakennuksesta verovapaan vakuutuskorvauksen, jonka hän oli kokonaisuudessaan…

Myös muutosverotustiedot julkisiksi

Muutosverotuksen tiedot eivät ole aiemmin olleet julkisia. Lainmuutoksen myötä myös verotuksen päättymisen jälkeen verotukseen tehdyt muutokset tulisivat julkisiksi tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa. Muutokset tulisivat lakiehdotuksen mukaan voimaan 1.9.2024. Muutosverotuksen tiedot olisivat julkisia tuloverotuksessa verovuodesta 2022 alkaen ja kiinteistöverotuksessa verovuodesta 2023 alkaen. Pääsääntöisesti muutosverotuksen tiedot tulisivat julkisiksi…

Omistajayrittäjän päivärahat tilapäisestä työmatkasta

Palkan maksaminen ei ole päivärahojen edellytyksenä. Osakeyhtiössään työskentelevä omistajayrittäjä voi maksaa itselleen päivärahaa, vaikka ei maksaisikaan työnteosta palkkaa. Päivärahan verovapaus edellyttää, että tekee matkan tilapäisesti erityiselle työntekemispaikalle ja että yleiset päivärahan maksun edellytykset täyttyvät.  Lisäksi tulee laatia matkalasku kirjanpitoon. Laissa ei tarkemmin määritellä erityisen työntekemispaikan…

Huijausviestejä liikkeellä Verohallinnon nimissä

Verohallinto on varoittanut heidän nimissään liikkuvista huijaustekstiviesteistä. Niissä kehotetaan “hyvityksen saamiseksi” klikkaamaan linkkiä verkkosivulle. Linkkiä ei tule klikata. Sen sijaan Verohallinto ohjeistaa tuhoamaan viestin ja muistuttaa samalla, että veronpalautusten maksua varten oma tilinumero kannattaa ilmoittaa OmaVerossa. Verohallinto on valitettavan yleinen kohde huijareille. Sähköpostilla ja tekstiviestillä…

Varainsiirtoverovapaus toiminimen muuttuessa osakeyhtiöksi

Vuodesta 2018 alkaen osakeyhtiön ei ole tarvinnut maksaa varainsiirtoveroa, jos toimintamuodon muutos toiminimestä osakeyhtiöksi tapahtuu tuloverolain 24 pykälässä säädetyllä tavalla. Kyseisessä lainkohdassa puhutaan luonnollisen henkilön omaisuuden siirtämisestä osakeyhtiöön. Onkin tärkeä huomata, että liikkeen- ja ammatinharjoittaja omistaa toimintaan kuuluvat varat aina henkilökohtaisesti. Tuloverolain mukaan liikkeen- tai…

Verohallinto ei määrää aina veronkorotusta

Veronkorotusten määräämisessä käytetään harkintaa. Niitä määrätään veroilmoituksen virheellisestä tiedosta, mutta aina niitä ei kuitenkaan määrätä. Talouselämä uutisoi huhtikuussa vähäisistä summista, joista ei vielä määrätä veronkorotusta. Toistuvat perusteeton vähennysvaatimus voi kuitenkin johtaa veronkorotuksiin. Lain mukaan veronkorotus määrätään, jos esimerkiksi veroilmoitus on annettu puutteellisena tai virheellisenä. Talouselämän…

Arvonlisäverohuojennuksia myynteihin sotaa pakeneville

Hallitus esittää väliaikaista huojennusta arvonlisäverolakiin. Esityksen mukaan Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettaviksi tarkoitettujen tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat sekä tällaisiin tavaroihin liittyvät palvelut säädettäisiin verottomiksi. Tämä verottomuus tulisi koskemaan myyntejä yleishyödyllisille yhteisöille ja uskonnollisille yhdyskunnille. Vähennykset näihin myynteihin liittyvistä…

Verohallinnolle virtuaalivaluuttapörsseistä tietoja

Verohallinto on kertonut saaneensa ulkomaisesta virtuaalivaluuttapörssistä paljon suomalaisia koskevia tietoja. Tämä tehostaa verovalvontaa. Taustalla on verohallinnon tietopyyntö ulkomaisesta virtuaalivaluuttapörssistä. Tietomäärää kuvataan merkittäväksi. Alustavien analyysien perusteella on ilmennyt, että vaihtotapahtumia virtuaalivaluuttapörssissä on ollut satojen miljoonien eurojen edestä. Näitä tietoja käytetään verovalvonnassa tänä keväänä, kun verohallinto tarkistaa,…

Ahlström-Munksjö Oyj:n myynti vuodelle 2021

Kaikki Ahlström-Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat eivät hyväksyneet vuonna 2020 tehtyä vähemmistöosakkeiden ostotarjousta. Vähemmistöosakkeet lunastettiin vuonna 2021 niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät hyväksyneet ostotarjousta. Osakkeiden myynti tulisi ilmoittaa vuoden 2021 verotuksessa, vaikka maaliskuussa 2022 annetusta välitystuomiosta on valitettu ja prosessi on edelleen kesken. Alun perin Spa Holdings 3…