Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Uusimmat artikkelit

Veropetokset viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa

Rikoksista julkista taloutta vastaan voidaan tuomita lievästä veropetoksesta, veropetoksesta tai törkeästä veropetoksesta.  Lievässä veropetoksessa tavoitellun taloudellisen hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat ovat kokonaisuutena arvostellen vähäisiä. Seuraamuksena rikoksentekijälle on sakkoa. Veropetoksen tunnusmerkistö täyttyy, jos antaa viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta, salaa verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan, veron

Lue kirjoitus »

Rikosperusteinen verotuksen oikaisu

Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi on normaalisti tehtävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Rikosperusteinen verotuksen oikaisu voidaan kuitenkin tehdä verovelvollisen vahingoksi kolmen vuoden oikaisuajan estämättä vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana syyttäjä on nostanut syytteen törkeästä veropetoksesta, veropetoksesta tai lievästä veropetoksesta. Rikosperusteinen veronoikaisu voidaan kohdistaa oikeushenkilöön, jos törkeästä veropetoksesta, veropetoksesta tai lievästä

Lue kirjoitus »

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.